You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Päätöksistä tiedottaminen
ja maksatus

Päätökset apurahan myönnöstä ilmoitetaan hakijoille hakujärjestelmän kautta lähetettävällä sähköpostilla toukokuun aikana. Vuotuinen lista apurahan saajista tulee toukokuun aikana Säätiön kotisivulle. 

Säätiön hallitus ei perustele päätöksiään. 

Apuraha maksetaan yhdessä erässä 15.6. mennessä. 

Nämä apurahat eivät yksistään edellytä Mela- vakuutuksen ottamista. Lisätietoja Mela- vakuutuksesta saat osoitteesta www.mela.fi.